De Wingerd
Behandel- en expertisecentrum voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen

Heen en weer geslingerd, zonder rust of duur; Was ik maar een wingerd, had ik maar een muur.

(A. Roland Holst)

De Waalboog en Pro Persona hebben samen een uniek behandelcentrum opgericht voor mensen met dementie in combinatie met ernstige gedragsproblemen: de Wingerd. Dit centrum biedt ruimte aan 24 mensen en is gehuisvest in Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen. De Wingerd legt zich met name toe op diagnose en behandeling van het probleemgedrag van cliënten met dementie. In deze op de cliënten aangepaste zorgomgeving kan iemand sneller een passende behandeling en benadering krijgen, waardoor hij de rust vindt en weer beter functioneert. Vervolgens bekijken we met elkaar wat een passende leefomgeving is voor deze persoon.

Meer informatie
De Wingerd is een krachtenbundeling van De Waalboog en Pro Persona De Waalboog Pro Persona